Fa echipa cu Stirile ProTV!
Trimite imagini care pot arata intregii lumi cat de frumoasa este Romania ta. Impreuna, vom realiza primul film de promovare a tarii noastre, facut chiar de catre romani. Implica-te si numele tau poate aparea pe generic.

Termenii si conditiile campaniei interactive de autopromovare "Salveaza Romania Frumoasa"

Art. 1 Organizatorul Campaniei interactive de autopromovare

PRO TV S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bdul Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala in scop de TVA (RO) 2835636, capital social subcris si varsat 318010250 lei, cont bancar nr. RO06INGB0001000103098918, deschis la ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala Bucuresti, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 17155, reprezentata legal prin Dl. Aleksandras Cesnavicius, Director General si Dna. Gabriela Popescu, Director, denumita in continuare "PRO TV S.A." si/sau "Organizatorul" si/sau "PRO TV"

Art. 2 Scopul si durata Campaniei interactive de autopromovare

2.1. Scopul

Campania interactiva de autopromovare "Salveaza Romania Frumoasa" are un triplu scop:

     • autopromovarea, in principal, a website-ului www.stirileprotv.ro si, in secundar, a Organizatorului, a postului de televiziune "Pro TV" si/sau a emisiunilor informative radiodifuzate pe acest post de televiziune (in principal a emisiunii "Romania, te iubesc!");
     • fidelizarea, in principal, a vizitatorilor website-ului www.stirileprotv.ro si, in secundar, a telespectatorilor postului de televiziune "PRO TV", campania interactiva oferind participantilor mentionati la art. 3 de mai jos posibilitatea ca materialele video/foto/text cu care participa la Campanie, vocea, imaginea, numele, prenumele si/sau pseudonimul lor si/sau ale oricaror terti care apar in aceste materiale sa fie facute publice pe website-ul www.stirileprotv.ro si/sau incluse in emisiunile informative si/sau in spoturile de autopromovare ale Organizatorului (in principal in legatura cu postul de televiziune "PRO TV" si/sau emisiunile informative radiodifuzate pe acest canal de televiziune).
     • de responsabilizare sociala in sensul ca aceasta Campanie isi propune sa descopere si sa mediatizeze cele mai frumoase locuri din Romania, indiferent ca acestea sunt peisaje naturale, monumente culturale, situri arheologice, medii urbane sau rurale etc.
Prezenta Campanie interactiva NU include niciun concurs si, prin urmare, nu vor fi acordate niciun fel de premii si/sau recompense materiale participantilor la Campanie.

2.2. Campania interactiva de autopromovare se va desfasura in fiecare zi, de Luni pana Duminica, in perioada 15.07.2014-31.08.2014, pe website-ul www.stirileprotv.ro. Campania urmeaza sa fie facuta publica, la alegerea Organizatorului, pe toate si oricare dintre mediile de comunicare accesibile Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, pe internet, pe postul de televiziune "Pro TV" si/sau pe orice alte posturi de televiziune si/sau radio detinute de PRO TV SA , in presa scrisa etc.).

2.3. Campania interactiva se va derula in conformitate cu acesti termenii si conditii, care vor fi adusi la cunostinta publicului in mod gratuit, pe website-ul www.stirileprotv.ro, incepand cu data de 15.07.2014. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Campania sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa participe la Campania interactiva si sa acceseze pagina de internet relevanta pentru detalii privind Campania interactiva sau in legatura cu Campania.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul participantilor la Campania interactiva si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre acesti termeni si conditii, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Campaniei interactive, teritoriul de desfasurare a Campaniei interactive, conditiile de participare la Campanie, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Campania intercativa de autopromovare). Modificarile de orice fel aduse acestor termeni si conditii urmeaza sa intre in vigoare incepand cu:

i. data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv "www.stirileprotv.ro"
sau
ii. la momentul comunicarii pe postul de televiziune "PRO TV".

Art. 3 Participantii la Campania interactiva de autopromovare

3.1. Campania interactiva de autopromovare se adresează tuturor vizitatorilor website-ului www.stirileprotv.ro care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

     i. au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei interactive, respectiv 15.07.2014;
     ii. folosesc un sistem informatic prin intermediul caruia pot accesa website-ul www.stirileprotv.ro;
     iii. accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil prin participarea la Campanie ca materialele video/foto/text cu care participa la Campanie, vocea, imaginea, numele, prenumele si/sau pseudonimul lor si/sau ale oricaror terti care apar in aceste materiale sa fie facute publice pe website-ul www.stirileprotv.ro si/sau incluse in emisiunile informative si/sau in spoturile de autopromovare ale Organizatorului (in principal in legatura cu postul de televiziune "PRO TV" si/sau emisiunile informative radiodifuzate pe acest canal de televiziune) si/sau in orice alte Opere PRO TV (asa cum acestea sunt definite la art. 4 de mai jos). In acest scop, participantii la Campanie transfera Organizatorului toate sau autorizeaza Organizatorului utilizarea tuturor drepturilor pe care le au in legatura cu cele aici precizate – cum ar fi, dar fara a se limita la, orice drepturi de proprietate intelectuala si drepturi ale personalitatii, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial (sume de bani si/sau orice alta contraprestatie, indiferent de natura). Toate si oricare dintre acestea sunt si raman autorizate de participantii la Campanie in schimbul exclusiv al beneficiului popularizarii materialului video/foto/text, in mod partial sau integral, in forma bruta sau modificata (adaptata) sub forma de opere derivate, pe diverse medii de comunicare publica, cu preponderenta in mediul de televiziune si/sau pe internet, dar fara a se limita la acestea. Alegerea unuia sau mai multor materiale video/foto/text pentru emisiuni, spoturi de autopromovare este o optiune facultativa a Organizatorului si nu prezuma vreo obligatie financiara si/sau de alta natura in sarcina acestuia, cu exceptia beneficiului ce a fost aici precizat.

3.2. Participarea la Campania interactiva interzice Participantilor realizarea urmatoarelor:

     - modificarea si alterarea website-ului www.stirileprotv.ro in orice fel, in lipsa unui acord prealabil scris al PRO TV;
     - utilizarea tehnicilor de tip data mining, a robotilor sau a oricaror tehnologii similare pentru identificarea de conturi de acces ale altor Participanti;
     - reproducerea, duplicarea sau copierea continutului website-ului www.stirileprotv.ro;
     - incarcarea de materiale video/foto/text virusate, Participantul fiind integral si singurul responsabil pentru toate si oricare dintre prejudiciile pe care le-ar putea cauza astfel Organizatorului.

Persoanele care indeplinesc termenii si conditiile mai sus prevazute sunt denumite in cele ce urmeaza "Participanti".

3.3. Prin inscrierea la Campania interactiva, Participantii confirma in mod expres (ca): (i) au citit, au inteles si accepta acesti termeni si conditii; (ii) obligativitatea respectarii integrale a acestor termeni si conditii si (iii) au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii acestor termeni si conditii, participarea lor la Campanie sa fie exclusa. Totodata, Participantii prin aceesarea si utilizarea serviciilor website-ului www.stirileprotv.ro se supun conditiilor stipulate in "Termenii si conditiile de Utilizare" ale acestui website. Participantii au obligatia de a se informa, a accepta si a se conforma termenilor stipulati in "Termenii si conditiile de Utilizare" ale website-ului www.stirileprotv.ro .

Art. 4. Mod de desfasurare a Campaniei interactive de autopromovare

Campania interactiva de autopomovare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa nr. 1: Accesarea paginii speciale de campanie de pe website-ul www.stirileprotv.ro, respectiv http://romaniafrumoasa.stirileprotv.ro/ ;
Etapa nr. 2: Completarea datelor personale in formularul de inscriere la campania interactiva;
Etapa nr. 3: Incarcarea (up-loadarea) pe pagina speciala de campanie de pe website-ul www.stirileprotv.ro identificata la etapa nr. 1 de mai sus, a unui Material video/foto/text.
Prin "Material video//foto/text" se intelege un material de tipul inregistrarii/fixarii video (cu sau fara sunet) si/sau fotografice, indiferent de suportul si/sau echipamentul folosit pentru inregistrare/fixare, reprezentand imagini actuale cu locuri pitoresti din Romania, indiferent ca acestea sunt peisaje naturale, monumente culturale, situri arheologice, medii urbane sau rurale etc , care pot contine si vocea, imaginea, numele, prenumele si/sau pseudonimul Participantilor si/sau ale unor terti. Prin "Material text" se intelege orice creatie intelectuala in cuvinte, orala sau scrisa, care insoteste Materialul video/foto, detaliindu-l si completandu-l corespunzator.
Materialul video/foto/text este cedat Organizatorului, in mod definitiv, exclusiv, neconditionat financiar/material, pentru toata durata de protectie conferita de lege si nerestrictionat din orice alt punct de vedere, dupa cum se detaliaza la art. 3.1 lit. iii de mai sus si in cele de mai jos, cu exceptia limitarilor impuse de legislatia in vigoare din Romania.
Prin participarea la Campanie, Participantii in mod irevocabil si neconditionat, isi exprima acordul cu privire la utilizarea de catre Organizator a Materialelor video/foto/text, integral, fragmentat sau modificat la libera alegere a Organizatorului, in orice Opera PRO TV, inclusiv dupa expirarea Campaniei, pe o durata nelimitata.
"Opera PRO TV" insemna orice creatie purtatoare de drepturi de proprietate intelectuala, asa cum sunt definite acestea in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (cu modificarile si completarile ulterioare), cum ar fi, dar fara a se limita la: articole de presa si orice alte opere scrise, orice creatie audiovizuala (ex. emisiune TV, spot video de autopromovare, etc.), orice creatie audio (ex. emisiune radio si orice efecte sonore neinsotite de imagini) si/sau inregistrari de orice fel. In Operele realizate de Organizator sau cu autorizarea sa, pe baza oricarui Material video/foto/text, se vor putea utiliza, in mod nerestrictionat, nelimitat teritorial, neconditionat financiar/material si nelimitat in timp imaginea, vocea, numele, prenumele, pseudonimul si/sau prestatia oricaror Participanti sau terti. Consimtamantul Participantilor la Campania de autopromovare interactiva, in sensul dispozitiilor Deciziei nr. 220/2011 (Codul Audiovizual) precum si al prevederilor art. 70-76 din Codul Civil, se considera exprimat prin transmiterea Materialelor video/foto foto (dupa caz) catre Organizator.
Avand in vedere cele de mai sus, dar fara a se limita la, Materialele video/foto/text pot fi utilizate prin prezentarea in reportaje/stiri/emisiuni informative ale "PRO TV", in materialele de promovare a Campaniei (promo-uri), ori in ID-uri de post PRO TV, indiferent daca acestea se afiseaza pe site-urile pe care Organizatorul le detine/administreaza sau daca se difuzeaza pe posturile de televiziune/radio asupra carora Organizatorul deţine licente audiovizuale, conform prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002 (cu modificarile si completarile ulterioare).
Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii in care: (i) Materialele video/foto/text nu ajung la Organizator datorita unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; (ii) Materialele video/foto/text ajung in alta forma/format de natura a face imposibila participarea la Campania interactiva de autopromovare; (iii) exista erori de conectare la retea si/sau la serviciul de internet; (iv) serviciul de internet devine indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Campania interactiva de autopromovare din cauze de forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (v) altele asemenea.
Etapa nr. 4: Materialele video/foto/text asumate de Participanti si transmise/cedate Organizatorului nu vor fi publicate sau radiodifuzate in mod obligatoriu, Organizatorul urmand sa analizeze continutul acestuia si sa decida, in mod unilateral, cum, cand si daca va proceda la utilizarea respectivului material, intr-o forma bruta sau modificata (adaptata), in oricare dintre mediile de comunicare la care Organizatorul are acces (televiziune, radio, internet, etc.). Nu vor fi afisate/utilizate Materialele video/foto/text care contin un limbaj trivial, gesturi obscene sau care aduc atingere, in orice alt mod, bunelor moravuri, ori contravin ordinii publice. Organizatorul isi rezerva, de asemenea, dreptul de a analiza continutul fiecarui mesaj in parte si, in functie de regulile sale, nu vor fi publicate/utilizate Materialele video/foto/text care contravin scopurilor Campaniei si/sau care contin discriminari pe temei de sex, rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate etc. si/sau care contravin legilor in vigoare.
Etapa nr. 5: Materialele video/foto/text care vor fi selectionate, utilizate si/sau adaptate in diferite Opere PRO TV, la libera alegere a Organizatorului, vor fi date publicitatii, cu prioritate, pe website-ul www.stirileprotv.ro.

Art. 5 Raspunderea cu privire la Materialului video/foto/text

Prin participarea la Campanie, completarea formularului de inscriere si incarcarea (up-load-area ) Materialului foto/video/text, fiecare Participant intelege, isi asuma si isi da acordul cu privire la urmatoarele:

     i. Participantul este singurul responsabil din punct de vedere legal cu privire la indeplinirea corecta si completa a termenilor si condiitiilor prezentei Campanii interactive de autopromovare.
     ii. Participantul este persoana care autorizeaza Organizatorul sa utilizeze acest material si, implicit, sa reproduca imaginea, vocea, numele, prenumele, pseudonimul ori prestatia tuturor tertilor care apar in Materialul video/foto/text, oricand si in orice modalitate, precum si sa utilizeze reproducerea ulterioara a acestora, in mod nerestrictionat, nelimitat teritorial, neconditionat financiar/material si nelimitat in timp.
     iii. Participantul este singurul responsabil din punct de vedere legal cu privire la Materialele video/foto/text cu care participa la Campanie, fiind singurul raspunzator in fata oricaror institutii/autoritati publice si/sau a oricaror persoane fizice sau juridice vatamate daca oricare dintre aceste Materiale contin orice elemente care contravin legii sau incalca, total sau partial, orice drepturi si/sau interese legale ale unor terti, inclusiv cu privire la orice pretentii materiale si/sau de orice alta natura ce ar putea fi ridicate de tertii care apar in aceste materiale. Participantii iau la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 76 din Codul Civil: "cand insusi cel la care se refera o informatie sau un material le pune la dispozitia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunostinta ca isi desfasoara activitatea in domeniul informarii publicului, consimtamantul pentru utilizarea acestora este prezumat".
     iv. Participantul este singurul responsabil pentru obtinerea oricaror avize, autorizatii, acorduri necesare utilizarii Materialelor foto/video/text conform prezentilor termeni si conditii ale Campaniei interactive de autopromovare. Astfel, Participantii trebuie inclusiv sa se asigure ca nu incalca drepturile personalitatii oricaror terte persoane care apar in Materialele foto/video/text (ex: dreptul la imagine, voce, nume, prenume, pseudonim, viata privata etc).

Art. 6 Protectia datelor cu caracter personal

Prin participarea la Campania interactiva de autopromovare, prin completarea formularului de inscriere si prin up-load-area pe website-ul www.stirileprotv.ro a oricarui Material video/foto/text, fiecare Participant isi da acordul cu privire la colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal precizate in acesti termeni si conditii (imagine, voce, nume, prenume, pseudonim) si in formularul de inscriere din pagina http://romaniafrumoasa.stirileprotv.ro/ in scopurile Campaniei interactive de autopromovare, a executarii drepturilor si/sau autorizarilor conferite Organizatorului prin acesti termeni si conditii, precum si pentru reclama, marketing si publicitate (ex: pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc prin telefon, SMS, e-mail, posta, etc)
Conform dispozitiilor art. 20 alin.(1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata ("Legea nr. 677/2001"), Organizatorul are obligatia sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Cu exceptia cazurilor in care din acesti termeni si conditii rezulta permisiunea dezvaluirii si/sau transmiterii datelor cu caracter personal, Organizatorul are obligatia sa pastreze stricta confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal apartinand Participantilor, acestia urmand sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin acesti termeni si conditii. Participantii la Campanie au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor lor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Participantii la Campanie au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze PRO TV SA o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bucuresti, Bdul Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2.
Participantii sunt rugati sa informeze PRO TV SA de indata in cazul in care constata ca unele date cu caracter personal furnizate sunt incorecte.

Art. 7 Prevederi finale

7.1. In lipsa oricarei alte precizari explicite, toate elementele componente ale website-ului www.stirileprotv.ro, incluzand formulele de design, icoane, continutul s.a.m.d. sunt proprietatea PRO TV sau sunt licentiate de catre PRO TV de la terti pentru a putea fi folosite. Dreptul de autor al PRO TV se extinde asupra oricaror rezultate elaborate sau procesari proprii de date in legatura cu Campania. PRO TV are drept de proprietate intelectuala asupra marcii "stirileprotv.ro", beneficiind de toate drepturile legale aplicabile marcilor inregistrate si detinatorilor acestora, conform legislatiei romane si internationale. Utilizarea marcii, sloganului, a domeniului website-ului www.stirileprotv.ro precum si a numelui stirileprotv.ro si/sau PRO TV, atat in forma directa cat si in forma indirecta, fara permisiunea prealabila scrisa a PRO TV este interzisa si se pedepseste conform legii.
7.2. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor (persoane fizice sau juridice, de orice fel) fata de continutul unui Material video//foto/audio ce a fost pus la dispozitia sa de catre un Participant, conform celor detaliate in acesti termeni si conditii.
7.3. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Campaniei interactive ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi, dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii (internet, cablu etc.).
7.4. Organizatorul nu isi asuma snicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti.
7.5. Eventualele litigii aparute între Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se va solutiona de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Organizator
PRO TV S.A.

Aleksandras Cesnavicius – Director General

Gabriela Popescu – Director